Klagomål på fastighet/byggnad

LÄS MER

Här lämnar du information/klagomål kopplade till en plats där du tror att någonting sker på ett felaktigt sätt.

Exempelvis:

  • När du upplever skymd sikt i en korsning av t ex träd, häckar eller snövall.
  • När du tror att en byggnation/åtgärd pågår utan tillstånd.
  • När du tycker en tomt är ovårdad. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Fastighetsbeteckning, eller
  • adress till aktuell fastighet

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla dina kontaktuppgifter som hämtas från skatteverket.

Vill du göra din anmälan anonymt behöver du inte logga in. 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa