Värmepump - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du att du ska installera värmepump på en fastighet i kommunen.

Handläggningen
I e-tjänsten behöver du ange vissa detaljerade uppgifter om den värmepump du vill installera. Du kan därför med fördel fylla i uppgifterna i e-tjänsten tillsammans med en entreprenör genom att använda funktionen Överlåt ärende (mer information finns inne i e-tjänsten).

Innan miljönämnden fattar sitt beslut skickas ärendet för yttrande till huvudman för vatten och avlopp.

Handläggningsavgift
En avgift för handläggningen av anmälan tas ut enligt fastställd taxa. Läs mer på www.alvdalen.se/uppvärmning.

Hämta dina företagsuppgifter 
I e-tjänsten kan du som entreprenör välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på Bolagsverkets sida Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa