Språk- och kulturinventering

LÄS MER

Den 1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) i kraft. Med lagförändringar från 1 januari 2019. Den ska skydda och främja Sveriges nationella minoriteter; samer, tornedalingar, sverigefinnar, judar och romer. Samiska, meänkieli och finska har ett förstärkt skydd inom vissa geografiska förvaltningsområden. Älvdalens kommun ingår i förvaltningsområdet för samiska och har därmed ett särskilt ansvar för det samiska språket och den samiska kulturen.

Lagen innebär bland annat att kommunen ska:

  • informera om lagen
  • ge inflytande till och samråda med samer och övriga minoriteter
  • skydda/främja de nationella minoriteternas språk och kultur, särskilt med fokus på barn
  • ge service och erbjuda myndighetskontakt på samiska vid efterfrågan och på övriga minoritetsspråk om det finns språkkunnig personal
  • erbjuda förskola och äldreomsorg på samiska vid efterfrågan

Syftet med våra frågor är att inventera vilka nationella minoriteter, språkkompetenser samt vilka behov som finns i Älvdalens kommun. För att kommunen ska kunna möta och tillgodose behoven och vara en aktiv samisk förvaltningskommun, behöver vi att ni som berörs av lagen tar er tid att svara på våra frågor. Inventeringen är såklart frivillig men ditt svar är värdefullt, det hjälper kommunen att leva upp till lagens åtagande och förverkliga dina rättigheter.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa