Livsmedelsverksamhet - anmäla ny verksamhet eller ändring/avslut av befintlig verksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att lämna uppgifter om en livsmedelsverksamhet i Älvdalens kommun!
Här anmäler du att du ska starta en ny livsmedelsverksamhet eller ändra/avsluta en befintlig livsmedelsverksamhet. Din livsmedelsverksamhet måste vara registrerad hos oss på Samhällsenheten innan du startar. Du får starta din verksamhet så fort du får ett beslut om registrering från oss eller två veckor efter att du skickat in din anmälan. Observera att företagare som startar livsmedelsverksamheter utan att ha anmält detta i förväg riskerar att få en sanktionsavgift.

Om din livsmedelsverksamhet är certifierad enligt någon av de standarder som Livsmedelsverket har granskat och upptagit i sin förteckning kan det medföra att kontrollfrekvensen minskar. Du kommer då behöva ladda upp ditt certifikat i e-tjänsten och behöver därför ha det tillgängligt.

 Läs mer om vilka standarder som kan ge reduktion på Livsmedelsverket Reduktion av kontrollfrekvens genom tredjepartscertifiering.

Logga in med din egen e-legitimation
Som företrädare för företaget så använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten, exempelvis Mobilt BankID. I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket, Statistikmyndigheten SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Anmäl till rätt myndighet
För verksamheter som tillverkar eller förpackar animaliska produkter som ska vidare till andra livsmedelsanläggningar gäller särskilda regler. Läs mer om anläggningar som behöver godkännas av Livsmedelsverket på (livsmedelsverket.se).

Relaterad information
Så här hämtas dina företagsuppgifter (bolagsverket.se).

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Organisationsnummer
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa